Advies op maat

Het kan heel inspirerend zijn om een communicatievraagstuk of -oplossing voor te leggen aan een communicatieprofessional. Een frisse kijk maakt analyses en doelen scherper en er komen meerdere oplossingsrichtingen in beeld. In de afgelopen jaren heb ik ervaren hoe goed inspiratiesessies kunnen werken. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het 'bureau' niet de oplossing bedenkt. Het is een gezamenlijk succes van de mensen binnen de organisatie en mij als externe.