Hulp bij (media)crisis

Bij een (media)crisis is het waardevol om er iemand bij te betrekken die vanuit verschillende perspectieven én met een frisse blik naar de verschillende dilemma's kan kijken. Het begeleiden van mensen die onderwerp van gesprek zijn bij een (media)crisis, vind ik één van de meest boeiende en waardevolle kanten van mijn werk. Het is iedere keer weer spannend om in een team te kijken naar de consequenties van een bepaalde keuze. Dankzij mijn expertise breng ik de rust die nodig is om onder hoge druk te kunnen werken.