Ondernemingsraden

Een ondernemingsraad leren om constructief om te gaan met zijn rol is uitdagend. Ik vind het daarbij van belang dat ieder lid leert om zijn of haar verhaal te doen. Juist door ruimte te geven aan elkaar en als een team op te treden, versterk je je impact en positie als opbouwende en serieuze gesprekspartner van de directie.