30 september 2018

Masterclass 2018

Op 2 en 3 november en 7 en 8 december geven Gerald Morssinkhof en ik, op basis van ons boek De Psychologie van Communicatie, een masterclass Professionele Interventiekracht. Samen met vakgenoten gaan we aan de slag met het gedachtengoed. We gaan ons verdiepen in hoe je zicht krijgt op de leefwereld van de ontvanger, je eigen grondhouding leert kennen en aan de slag kunt met de effect bevorderende factoren. Het resultaat is dat je met zelfvertrouwen stevige adviezen kunt geven. En hoe mooi is om met vakgenoten na te denken over effectieve communicatie. Van intentie (zender) naar effect (ontvanger). 

https://www.psychologievancommunicatie.nl/trainingen-posts/masterclassinterventiekracht/